หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,316 ลงทะเบียนออนไลน์สัมมนาหลักสูตร "สารสนเทศก้าวไกล.....สิ่งแวดล้อมก้าวหน้า"

ลงทะเบียนออนไลน์สัมมนาหลักสูตร "สารสนเทศก้าวไกล.....สิ่งแวดล้อมก้าวหน้า"
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 05/02/2558 11:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 1023 PRINT

ลงทะเบียนออนไลน์สัมมนาหลักสูตร "สารสนเทศก้าวไกล.....สิ่งแวดล้อมก้าวหน้า"

วันที่ 24 ก.พ. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและลงทะเบียน

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้องสัมมนา