หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 849,744 สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘

สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 948 PRINT

สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ และกิจกรรม “นำหลักธรรมมาใช้ในการทำงาน” โดยได้นิมนต์พระมหาภัทราวุธ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ โดยนางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง