หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 849,755 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมอวยพรปีใหม่แด่อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมอวยพรปีใหม่แด่อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 1096 PRINT

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมอวยพรปีใหม่แด่อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางมาลี หุตะเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ร่วมอวยพรปีใหม่แด่นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้องร่วมอวยพรปีใหม่