หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 849,734 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ขยะมูลฝอย

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ขยะมูลฝอย
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 19/08/2559 16:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 583 PRINT

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ขยะมูลฝอย เพื่อวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และบูรณาการเครือข่ายที่มีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการ

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง