หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 833,268 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2558 MEGA2015: Mobile Enterprise d-Government Award 2015

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2558 MEGA2015: Mobile Enterprise d-Government Award 2015
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 05/07/2559 14:54 น. จำนวนผู้เข้าชม 440 PRINT

นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้แทนมอบรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทีม Sweet Duck ชื่อผลงาน ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า
ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2558
MEGA2015: Mobile Enterprise d-Government Award 2015 ณ ห้องพินนาเคิล 4-5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ


"MEGA2015 เป็นโครงการสร้างนักธุรกิจเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้เกิดขึ้น ภายใต้โจทย์การบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ
และเอกชนเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่แนวคิดแรกเริ่ม บ่มเพาะและช่วยรวบรวมความคิด (Conceptual Ideas) ให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันได้สั่งสมประสบการณ์จนสามารถก้าวข้ามผ่านไปสู่กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจ โดยมีสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) หรือ EGA เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก" สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ega.or.th/th/content/913/11487/

pic1 pic2 pic3
TAG ที่เกี่ยวข้อง