หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,293 ลงทะเบียนออนไลน์งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559

ลงทะเบียนออนไลน์งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 21/06/2559 15:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 1781 PRINT

ลงทะเบียนออนไลน์งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559

วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559

GO WILD FOR LIFE : หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme UNEP) ได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก โดยในปี 2559 กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง Go Wild For Life : หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ซึ่งเกี่ยวข้องการลดการซื้อขายสัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ จากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ อันเกิดจากการฆ่าและการลักลอบนำเข้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย
          ในวาระดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงกำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และตามนโยบายรัฐบาล          ขอให้ผู้เข้าร่วมงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559" ลงทะเบียนออนไลน์ ตามลิงค์ด้านล่างนี้  โดยผู้เข้าร่วมงาน โปรดเลือกประเภทให้ตรงกับหน่วยงานหรือสังกัดของท่าน
1. กลุ่ม VIP     >> คลิก <<
2. กลุ่ม กทม.    >> คลิก <<
3. กลุ่ม ทสจ. และเจ้าหน้าที่ 76 จังหวัด     >> คลิก <<
4. กลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16     >> คลิก <<
5. กลุ่ม ปธส.     >> คลิก <<
6. กลุ่ม เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม     >> คลิก <<
7. กลุ่ม ทหารบก     >> คลิก <<
8. กลุ่ม มวลชน กทม.     >> คลิก <<
9. กลุ่ม โรงเรียนในเขต กทม.     >> คลิก <<
10. กลุ่ม หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      >> คลิก <<
11. กลุ่ม สื่อมวลชน     >> คลิก <<
12. กลุ่ม ทสม.     >> คลิก <<
pic1 pic2 pic3
  ไฟล์แนบ