หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 828,263 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 21/06/2559 13:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 398 PRINT


ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง

อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

พ.ศ. ๒๕๕๙  
>>> คลิก <<<


ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ในท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง

อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง

และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

พ.ศ. ๒๕๕๙

>>> คลิก <<<

TAG ที่เกี่ยวข้อง