หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,145 ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน และวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สส.

ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน และวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สส.
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 01/06/2559 19:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 576 PRINT
ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน และวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง