หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,095 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 31/05/2559 19:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 594 PRINT
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ขอเสนอแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง