หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 828,257 ประชารัฐร่วมใจ ดับไฟป่า ดอยสุเทพ-ปุย

ประชารัฐร่วมใจ ดับไฟป่า ดอยสุเทพ-ปุย
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 09/05/2559 22:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 719 PRINT

ประชารัฐร่วมใจ ดับไฟป่า ดอยสุเทพ-ปุย

       ภาพความร่วมไม้ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วน ในการระดมสรรพกำลัง อาสาสมัครดับไฟ เครื่องไม้เครื่องมือ ยุทธโธปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ น้ำและเสบียงอาหาร ช่วยกันดับไฟป่า พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุยที่ลุกลามและขยายเป็นวงกว้าง ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2559 ให้อยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมได้ในระยะเวลาไม่นาน ถือเป็นปรากฎการณ์และโอกาสในวิกฤตไฟป่า หมอกควัน อันแสดงให้เห็นถึงกลไกประชารัฐที่สามารถจัดการกับปัญหาไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์มากขึ้นกว่าเดิม
        แม้ขณะนี้ สถานการณ์ไฟป่าจะถูกดับหมดแล้ว แต่ภาพความร่วมมือยังคงอยู่ มีการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำ ทั้งในส่วนพื้นที่เขาลาดชัน พื้นที่เสื่ยงและพื้นที่รอยต่อ โดยเจ้าหน้าที่ เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชนอาสาในพื้นที่ ได้เดินเท้าเข้าไปดับไฟ ตอไม้ ที่เป็นเชื้อไฟให้
หมอดลง...จนดับสนิท ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดี...ถึงพลังความร่วมมือตามกลไลประชารัฐ เฝ้าระวังไฟป่า หมอกควัน
แหล่งที่มาข้อมูล : เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
                      ดอยสุเทพ-ปุยและพื้นที่โดยรอบ
                      9 พฤษภาคม 2559

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องหมอกควัน, ไฟป่า