หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> บัตรเดียวเขียวทั่วไทย Green Card >> จำนวนผู้เข้าชม: 864 ผลการดำเนินงาน 2558

บัตรเดียวเขียวทั่วไทย Green Card - ผลการดำเนินงาน 2558

 

ผลการดำเนินงานโครงการนำร่องความร่วมมือ บัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card)
ในปี 2558

 

          สรุปรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้บัตรสะสมคะแนนในรูปแบบบัตรสมาชิก (Green Member Card) ดังนี้
1) การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านทางห้างสรรพสินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2) การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดโปรโมชั่นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมราคาพิเศษ
3) การให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนกับผู้บริโภค เช่น การให้คูปองเงินสด การให้คะแนนสะสม Green Point การให้ของรางวัลพิเศษ เป็นต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุผลในการส่งเสริมการใช้บัตรสะสมคะแนนในรูปแบบบัตรสมาชิก (Green Member Card) ได้ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้