หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 478 UCF-2016-009

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-009

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-009
ผลิตภัณฑ์ วัสดุปูผนังการ์เมนโต้ (Garmento board)

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-009
ผลิตภัณฑ์ วัสดุปูผนังการ์เมนโต้ (Garmento board)
หน่วยวิเคราะห์ ขนาด 1.22 X 1.22 เมตร น้ำหนัก 15 กิโลกรัม
บริษัท สามพิม จำกัด
นายยุทธนา อโนชัยสินทวี
ที่อยู่ : 607 /121 หมู่บ้านภัทราวิลล่า ตรอกวัดจันทร์ในแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-689-9389
info@triple-pim.com
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้เท่ากับ 283 kgCO2 eq.