หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 555 UCF-2016-008

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-008

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-008
ผลิตภัณฑ์ เก้าอี้สตูลนั่ง 1 ที่ รุ่น Half stool

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-008
ผลิตภัณฑ์ เก้าอี้สตูลนั่ง 1 ที่ รุ่น Half stool
หน่วยวิเคราะห์ 1 ชิ้น หนัก 15 กิโลกรัม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้17.2 kgCO2 eq.