หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 386 UCF-2016-006

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-006

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-006
ผลิตภัณฑ์ : พรม รุ่น SPAGHETT COTTON PEBBLE NO.1 RUG

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-006
ผลิตภัณฑ์ : พรม รุ่น SPAGHETT COTTON PEBBLE NO.1 RUG
หน่วยวิเคราะห์ พรม 1 ผืน (90*150 เซนติเมตร)
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวผัดแฟคทอรี่
ที่อยู่ : 134 หมู่ 8 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130
ผู้ประสานงาน คุณออย 085 0372442
E-mail: marketing@buabhat.com, bbf@csloxinfo.com
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้เท่ากับ 43.80 kgCO2 eq.