หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 366 UCF-2016-005

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-005

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-005
ผลิตภัณฑ์ : บอลสตูล รุ่น PEBBLE BALL , NATURAL

 

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-005
ผลิตภัณฑ์ : บอลสตูล รุ่น PEBBLE BALL , NATURAL
หน่วยวิเคราะห์ : ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร (1.5128 กิโลกรัมต่อชิ้น)
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวผัดแฟคทอรี่
ที่อยู่ : 134 หมู่ 8 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130
ผู้ประสานงาน คุณออย 085 0372442
E-mail: marketing@buabhat.com,
Tel: (66)53-446291 to 94 Fax: (66)53-446293
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้เท่ากับ 0.65 kgCO2 eq.