หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 443 UCF-2016-004

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-004

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-004
ผลิตภัณฑ์ : เบาะนั่ง รุ่น SPAGHETTI COTTON PEBBLE NO.1 OTTOMAN

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-004
ผลิตภัณฑ์ : เบาะนั่ง รุ่น SPAGHETTI COTTON PEBBLE NO.1 OTTOMAN
หน่วยวิเคราะห์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร (4.2603 กิโลกรัมต่อชิ้น)
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวผัดแฟคทอรี่
ที่อยู่ : 134 หมู่ 8 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130
ผู้ประสานงาน คุณออย 085 0372442
E-mail: marketing@buabhat.com, bbf@csloxinfo.com
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้เท่ากับ 17.2 kgCO2 eq.