หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 420 UCF-2016-0030

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0030

 

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-030
ผลิตภัณฑ์เก้าอี้ยาว ชุดเส้นสาย SENSAI

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-030
ผลิตภัณฑ์เก้าอี้ยาว ชุดเส้นสาย SENSAI
หน่วยวิเคราะห์ : 1 ชิ้นงาน
หน่วยงานผู้ผลิต : บริษัท ชิ้นงาม จำกัด 196 หมู่ 1 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
เจ้าของ/ผู้ประสานงาน : คุณไชยวัฒน์ พิภพพรชัย mingnp@gmail.com 089-851-1749 คุณหมิง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : 29.4 kgCO2eq.
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ : 12.1 kgCO2eq.