หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 460 UCF-2016-003

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-003

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-003
ผลิตภัณฑ์ : พื้นหน้าบนโต๊ะจาวา จากกากกาแฟ (JAVA Upcycled Coffee Table Top )

 

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-003
ผลิตภัณฑ์ : พื้นหน้าบนโต๊ะจาวา จากกากกาแฟ (JAVA Upcycled Coffee Table Top )
หน่วยวิเคราะห์ : ขนาด 60 เซนติเมตร น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัม
บริษัท : บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด
รายละเอียดผู้ประสานงาน
คุณไพรพรรณ วิเศษจินดา
บริษัท โซไนต อินโนเวทีฟ เซอรเฟส เซส จํากัด
โทรศัพท์ : 089-500-5428
อีเมลล์ : p.viset@sonitesurfaces.com
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้เท่ากับ 9.72  kgCO2 eq.