หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 461 UCF-2016-0028

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0028

 

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-028
ผลิตภัณฑ์แกรนิตแก้ว (Granite Glass)

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-028
ผลิตภัณฑ์แกรนิตแก้ว (Granite Glass)
หน่วยวิเคราะห์ : 1 ตารางเมตร
หน่วยงานผู้ผลิต : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วสิงห์ เลขที่ 15 ซอยประชาอุทิศ 54 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จังหวัดกรงุเทพมหานคร ๑๐๑๔๐
เจ้าของ/ผู้ประสานงาน : นายวัฒน์ ทิพย์วีรนันท์
อีเมล์ wat_kaewsing@hotmail.com
โทรศัพท์086-099-6099,086 0999690q.