หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 521 UCF-2016-0024

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0024

 

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-024
ผลิตภัณฑ์ที่รองแก้วกระดาษใยสับปะรด รุ่น PUNN

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-024
ผลิตภัณฑ์ที่รองแก้วกระดาษใยสับปะรด รุ่น PUNN
หน่วยวิเคราะห์ : 1 ชิ้นงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร
หน่วยงานผู้ผลิต : บริษัท โอยูเค สตูดิโอ จำกัด 20/13 ซอยพร้อมศรี 2 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เจ้าของ/ผู้ประสานงาน : อ.ภัทรพล จันทร์คำ
pattchantkam@gmail.com 081-928-0622
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : 1.39 kgCO2eq.
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ : 0.20 kgCO2eq.