หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> โครงการอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint) >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 357 UCF-2016-0021

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0021

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-021
ผลิตภัณฑ์ชุดผ้าห่มปลอกหมอนและผ้าเช็ดตัวที่ผลิตจากผ้าไหม 100% ที่ทอด้วยมือจากเส้นไหมที่ผลิตจากรังไหมเหลืองด้วยมือและย้อมด้วยสีธรรมชาติ (สีครั่ง)

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-021
ผลิตภัณฑ์ชุดผ้าห่มปลอกหมอนและผ้าเช็ดตัวที่ผลิตจากผ้าไหม 100% ที่ทอด้วยมือจากเส้นไหมที่ผลิตจากรังไหมเหลืองด้วยมือและย้อมด้วยสีธรรมชาติ (สีครั่ง)
หน่วยวิเคราะห์ : 1 ชุด (ผ้าห่ม 1 ผืน ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน และปลอกหมอน 1 ผืน)
หน่วยงานผู้ผลิต : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรกุศล 56/1 หมู่ 3. ตำบลสันกลาง. อำเภอสันกำแพง. จังหวัดเชียงใหม่ 50130
piankusol@yahoo.com 053-338-0406
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : 8.85 kgCO2eq.
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ : 1.34 kgCO2eq.