หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 459 UCF-2016-002

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-002

ผลิตภัณฑ์ : ตัวเรือนโคมไฟไม้คอร์ก (SANEHA's HOUSE)

รหัสผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-002
ผลิตภัณฑ์ : ตัวเรือนโคมไฟไม้คอร์ก (SANEHA's HOUSE)
หน่วยวิเคราะห์ ขนาด 300×450x250 มิลลิเมตรต่อชิ้น (0.45 กิโลกรัมต่อชิ้น)
บริษัท บริษัท ทาซ สตูดิโอ จำกัด
นายพุฒิพงศ์ ทัศนมานะ
โทรศัพท์ 095 846 7222
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 196/4 หมู่ที่ 4 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Email : thasable@gmail.com
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้เท่ากับ  0.05 kgCO2 eq.