หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 511 UCF-2016-0019

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0019

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-019
ผลิตภัณฑ์ ขั้นวางทีวี รุ่น Small Beauty Mix wood Entertainment Unit

 

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-019
ผลิตภัณฑ์ ขั้นวางทีวี รุ่น Small Beauty Mix wood Entertainment Unit
หน่วยวิเคราะห์ : 1 ชิ้นงาน หนัก 27.01 กิโลกรัม
หน่วยงานผู้ผลิต : บริษัท ฟิลโลส จำกัด 55/5 หมู่ 5 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
คุณอนุจิตรา ภูษิตรานุสรณ์/คุณลัญจ์ธดา สงวนพรรค
098-289-3551 (คุณลัญจ์ธดา) lanthada@philos-design.com
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : 47.3 kgCO2eq.
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ : 33.5 kgCO2eq.