หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 463 UCF-2016-0018

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0018

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-018
ผลิตภัณฑ์ ตู้ชั้นวาง รุ่น Small Beauty Mix wood Cabinet 4DR

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ : UCF-2016-018
ผลิตภัณฑ์ ตู้ชั้นวาง รุ่น Small Beauty Mix wood Cabinet 4DR
หน่วยวิเคราะห์ : 1 ชิ้นงาน หนัก 34.80 กิโลกรัม
หน่วยงานผู้ผลิต : บริษัท ฟิลโลส จำกัด 55/5 หมู่ 5 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
คุณอนุจิตรา ภูษิตรานุสรณ์/คุณลัญจ์ธดา สงวนพรรค
098-289-3551 (คุณลัญจ์ธดา) lanthada@philos-design.com
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : 54.9 kgCO2eq.
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ : 30.2 kgCO2eq.