หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 432 UCF-2016-0015

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0015

 


ทะเบียนผลิตภัณฑ์ UCF-2016-015
ผลิตภัณฑ์ : แผ่นโคโคบอร์ด (KOKOBOARD, UPCYCLED RICE-STRAW BOARD)

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ UCF-2016-015
ผลิตภัณฑ์ : แผ่นโคโคบอร์ด (KOKOBOARD, UPCYCLED RICE-STRAW BOARD)
หน่วยวิเคราะห์ : 1 ตารางเมตร (ความหนา 4 มิลลิเมตร )
ผู้ผลิต : บริษัท โคโคบอร์ด จำกัด ที่ตั้ง 115/3 หมู่ 1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ เท่ากับ 11.5 KgCO2eq.