หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 379 UCF-2016-0014

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0014

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ UCF-2016-014
ผลิตภัณฑ์ : ผ้าไหมรีไซเคิล “Mela” (Recycled silk “Mela”)

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ UCF-2016-014
ผลิตภัณฑ์
: ผ้าไหมรีไซเคิล “Mela” (Recycled silk “Mela”)
หน่วยวิเคราะห์ : 1 หลา (น้ำหนัก 0.25 กิโลกรัม)
ผู้ผลิต : บริษัท ฟ้าฝนไหมไทย จำกัด เลขที่ 1 ซอยสิริจินดา .จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ เท่ากับ 1.19 KgCO2eq