หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 414 UCF-2016-0012

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0012

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ UCF-2016-012
ผลิตภัณฑ์ : โต๊ะทำงานจากเศษไม้ทิปโท (Tiptoe working desk)

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ UCF-2016-012
ผลิตภัณฑ์ : โต๊ะทำงานจากเศษไม้ทิปโท (Tiptoe working desk)
หน่วยวิเคราะห์ : 1 ตัว (น้ำหนัก 34 กิโลกรัม, ขนาด 1.9 x 0.9 เมตร, สูง 0.8 เมตร)
ผู้ผลิต : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวคำสกลนครก่อสร้าง (บัวคำค้าไม้ 1990) เลขที่ 869 ถนนสกลนคร-นาแก กม.ที่ 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ เท่ากับ 33 KgCO2eq.