หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> โครงการอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint) >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 349 UCF-2016-0011

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0011

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ UCF-2016-011
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ถ้วยเทียนไพท์ (PLAI-Tower Candle Holder)

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ UCF-2016-011
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ถ้วยเทียนไพท์ (PLAI-Tower Candle Holder)
หน่วยวิเคราะห์ : 1 ชิ้น น้ำหนัก 0.24 กิโลกรัม
ผู้ผลิต : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมรัลเอ็นจิเนียริ่ง เลขที่ 98/12-13 หมู่ที่ 5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
74110
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ เท่ากับ 0.28 KgCO2eq.