หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 382 UCF-2016-0010

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2016-0010

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ UCF-2016-010 
ผลิตภัณฑ์ : พื้นหน้าบนโต๊ะสการ์ปา (Scapa Top)


ผลิตภัณฑ์ : พื้นหน้าบนโต๊ะสการ์ปา (Scapa Top)
หน่วยวิเคราะห์ : (ขนาด 0.80 ×3 เมตร หนา 12 มิลลิเมตร น้ำหนัก 49.22 กิโลกรัม)
ผู้ผลิต : บริษัท โซไนต์อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด
253/43 ซอยลาดพร้าว 80 (แยก 22) ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง กทม. 10310
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ เท่ากับ 85.7 KgCO2eq.