หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 434 UCF-2015-002

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2015-002

2.ผลิตภัณฑ์ UPCYCLE MULBERRY AND COTTON PLACE MAT รหัสผลิตภัณฑ์ UCF-2015-002

  • ผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็ม ผ้าฝ้ายและไม้ไผ่
  • ผู้ผลิตร่วม บริษัท เมอร์ซีโอเชียน จำกัด (MERCY OCEAN COMPANY Ltd และ บริษัท คัตสึ นิวยอร์ก จำกัด
  • ชื่อผู้สมัคร  นายประสิทธิ์  มาระดา
  • โทรศัพท์  081 883 1369
  • อีเมล  cotton_bamboo@yahoo.com
  • ที่อยู่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็ม ผ้าฝ้ายและไม้ไผ่ เลขที่ 116/1 ม.6 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  • ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์มีค่า 1.25 KgCO2eq.
  • ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ 0.01 KgCO2eq.