หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง >> จำนวนผู้เข้าชม: 530 UCF-2015-001

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง - UCF-2015-001

1.ผลิตภัณฑ์ กระดาษกล้วยอัพไซเคิล Upcycle Banana Paper รหัสผลิตภัณฑ์ UCF-2015-001

  • ผู้ผลิต บริษัท จินนาลักษณ์ จำกัด (Jinnaluck Company Ltd) ร่วมกับ บริษัทเอลลีนฟิชเชอร์ (Elileen Ficher Company Ltd) สหรัฐอเมริกา,บจก.คัตสึ นิวยอร์ก (Katsu New York) และ หจก.เมอร์ซี่ โอเชี่ยน (Mercean ltd.,part)
  • ชื่อผู้สมัคร  นางสาวจินนาลักษณ์  ชุ่มมงคล
  • โทรศัพท์  053 675 395
  • อีเมล  jinnaluck@gmail.com
  • ที่อยู่ บริษัท จินนาลักษณ์ จำกัด เลขที่ 235 ม. 1 บ้านปางห้า ซ. 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล  มีค่า 47.5 gCO2eq.
  • ค่าหลีกเลี่ยงการปลดปล่อย GHG = 45.69 gCO2eq