หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> โครงการอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint) >> จำนวนผู้เข้าชม: 718 การคำนวณค่า CF ของ Upcycle Carbon Footprint

โครงการอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint) - การคำนวณค่า CF ของ Upcycle Carbon Footprint

 

การคำนวณค่า CF ของ  Upcycle Carbon Footprint