หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน >> พิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม 2560 >> จำนวนผู้เข้าชม: 882 สูจิบัตรงาน

พิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม 2560 - สูจิบัตรงาน

โปรดคลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น