หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN AWARD >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,891 งานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ

GREEN AWARD - งานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ


“ร่วมผนึก “หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” ให้ใกล้กันยิ่งกว่าเคย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชาวไทยผู้มีดวงใจสีเขียวร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงาน โรงแรม และผู้ประกอบการ OTOP ไทย ในงานพิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ประจำปี 2561 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนา ทิศทางความร่วมมือ G – Green สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และต้องห้ามพลาดกับการเลือกซื้อ เลือกหา เลือกบริการ กับผลิตภัณฑ์ร้านค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กว่า 40 ร้านพบกันให้ได้ ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม