หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN AWARD >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,288 Download

GREEN AWARD - Download
คำกล่าวรายงาน

คำกล่าวรายงาน 
โดย นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา 
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เนื่องในงานพิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green 

คำกล่าวเปิด

คำกล่าวเปิดงาน โดย ฯพณฯ พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม