หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN PRODUCTION >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 429 รายงานสรุปจำนวนฉลาก

รายงาน - รายงานสรุปจำนวนฉลาก

G Office รวมทั้งสิ้น 54 ฉลาก

ประเภทฉลาก ปี จำนวน
G ทองแดง 2560 20
รวม 20
G เงิน 2560 24
รวม 24
G ทอง 2561 1
2560 9
รวม 10
รวมทั้งสิ้น 54