หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN LEARNING CENTER >> บ้านนาป่าหนาด เลย >> จำนวนผู้เข้าชม: 424 ติดต่อผู้ประสานงาน

บ้านนาป่าหนาด เลย - ติดต่อผู้ประสานงาน


นางโสภา คุ้มคำ (อี๊ด)
ประธานกลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด
กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด
นางโสภา คุ้มคำ เลขที่ 20/2 ม.12 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทรศัพท์ 086-0361404