หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์เรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สกลนคร >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,075 การเตรียมครามและการก่อหม้อคราม

กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สกลนคร - การเตรียมครามและการก่อหม้อคราม

ขั้นตอนการคำสีครามด้วยธรรมชาติ

ขั้นตอนการคำสีครามด้วยธรรมชาติ
การเตรียมใบคราม
1.เมื่อครามมีอายุ 4 เดือน ใบแก่พอเหมาะให้เริ่มเก็บเกี่ยววคราม ทั้งกิ่งและใบมามัดรวมกัน ขนาดก้อนละ 500 กรัม
2.นำกิ่งและใบครามที่ทำเป็นมัดลงไปแช่น้ำ 18 - 24 ชั่วโมง
3. แยกกากใบทิ้ง เติมปูนกินหมากลงไป ทีละน้อย จนน้ำครามเหลืองเข้ม มีฟองสีน้ำเงิน

ขั้นตอนการทำสี/การก่อหม้อคราม
1.นำเนื้อครามผสมกับน้ำขี้เถ้า สัดส่วน เนื้อคราม 360 กรัม ต่อน้ำขี้เถ้า 1 ลิตร
2.พักน้ำครามไว้ในภาชนะที่เย็นและมิดชิด
3.ตักน้ำคราม (โจก) ดูทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
4.เติมส่วนผลมลงไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยา (แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น มะเฟือง มะขาม


ศึกษาข้อมูลสีจากธรรมชาติ เพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 


 


ติดต่อผู้ดูแลศูนย์ : นางคำพูล  สุราชวงศ์ 135 หมู่ที่ 1 บ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 095 169 2633 
แผนที่และที่ตั้งศูนย์ ClicK