หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 320,945 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์ - แผ่นพับ
ผู้แต่ง : กองส่งเสริมและเผยแพร่
ชื่อสื่อ : โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school : ปี 2560
ครั้งที่พิมพ์ : 1
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2560
จำนวนหน้า : 8
เดือนที่วาง : 1
ฉบับที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 10 มกราคม 2560
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : zero_waste_school.pdf เปิด เปิด
URL e-book : http://www.deqp.go.th/media/images/D/A9/zero_waste_school.pdf
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : กองส่งเสริมและเผยแพร่
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1579
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : computercenter@deqp.mail.go.th