หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 303,294 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อวารสาร - ฟ้าสวยน้ำใส
ผู้แต่ง : กรมส่งสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชื่อสื่อ : ฟ้าสวยน้ำใส ปีที่15 ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2562
จำนวนหน้า : -
เดือนที่วาง : 7
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 29 กรกฎาคม 2562
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : fasauy_jul19.pdf เปิด เปิด
URL e-book : /ebook/fahsuay/2562/7/index.html
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : กองส่งเสริมและเผยแพร่
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 35
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : pr.deqpth@gmail.com