หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 285,692 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อมัลติมีเดีย - คลิปวิดีทัศน์
ผู้แต่ง : -
ชื่อสื่อ : WE ARE TOGETHER เราทำได้ คุณก็ทำได้
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2562
จำนวนหน้า : -
เดือนที่วาง : 6
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 10 มิถุนายน 2562
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : 'WE_ARE_TOGETHER_เราทำได้_คุณก็ทำได้'__ทสมจิตอาสากล้าเปลี่ยน.mp4 เปิด เปิด
URL e-book : https://youtu.be/VR6RADIprQ0
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 6
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : oranee@deqp.mail.go.th