หน้าหลัก >> ระบบงานบุคคลและองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 162 จำนวน NGO แบ่งตามภาค / จังหวัด

รายงาน - จำนวน NGO แบ่งตามภาค / จังหวัด
จำนวนทั้งหมด 274 องค์กร

ภาค จังหวัด จำนวนองค์กรที่จดทะเบียน จำนวนองค์กรที่อยู่ในระหว่างการจดทะเบียน จำนวนรวม
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 111 0 111
กำแพงเพชร 0 0 0
ชัยนาท 1 0 1
นครนายก 0 0 0
นครปฐม 5 0 5
นครสวรรค์ 2 0 2
นนทบุรี 16 0 16
ปทุมธานี 4 0 4
พระนครศรีอยุธยา 1 0 1
พิจิตร 0 0 0
พิษณุโลก 4 0 4
เพชรบูรณ์ 2 0 2
ลพบุรี 0 0 0
สมุทรปราการ 3 0 3
สมุทรสงคราม 2 0 2
สมุทรสาคร 0 0 0
สระบุรี 2 0 2
สิงห์บุรี 0 0 0
สุโขทัย 0 0 0
สุพรรณบุรี 1 0 1
อ่างทอง 0 0 0
อุทัยธานี 2 0 2
รวม 156 0 156
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี 0 0 0
ตาก 1 0 1
ประจวบคีรีขันธ์ 1 0 1
เพชรบุรี 1 0 1
ราชบุรี 3 0 3
รวม 6 0 6
ภาคตะวันออก จันทบุรี 1 0 1
ฉะเชิงเทรา 2 0 2
ชลบุรี 2 0 2
ตราด 0 0 0
ปราจีนบุรี 0 0 0
ระยอง 2 0 2
สระแก้ว 0 0 0
รวม 7 0 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ 1 0 1
ขอนแก่น 9 1 10
ชัยภูมิ 2 0 2
นครพนม 0 0 0
นครราชสีมา 2 0 2
บึงกาฬ 0 0 0
บุรีรัมย์ 1 0 1
มหาสารคาม 3 0 3
มุกดาหาร 0 0 0
ยโสธร 1 0 1
ร้อยเอ็ด 5 0 5
เลย 3 0 3
ศรีสะเกษ 0 0 0
สกลนคร 0 0 0
สุรินทร์ 6 0 6
หนองคาย 2 0 2
หนองบัวลำภู 0 0 0
อำนาจเจริญ 1 0 1
อุดรธานี 0 0 0
อุบลราชธานี 1 0 1
รวม 37 1 38
ภาคใต้ กระบี่ 1 0 1
ชุมพร 2 0 2
ตรัง 2 0 2
นครศรีธรรมราช 6 0 6
นราธิวาส 0 0 0
ปัตตานี 2 0 2
พังงา 1 0 1
พัทลุง 4 0 4
ภูเก็ต 1 0 1
ยะลา 0 0 0
ระนอง 0 0 0
สงขลา 6 0 6
สตูล 0 0 0
สุราษฎร์ธานี 3 0 3
รวม 28 0 28
ภาคเหนือ เชียงราย 3 1 4
เชียงใหม่ 21 0 21
น่าน 8 0 8
พะเยา 2 0 2
แพร่ 0 0 0
แม่ฮ่องสอน 2 0 2
ลำปาง 3 0 3
ลำพูน 1 0 1
อุตรดิตถ์ 0 0 0
รวม 40 1 41
รวมทั้งหมด 274 2 276