หน้าหลัก >> ระบบงานบุคคลและองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 70 จำนวน NGO แบ่งตามจังหวัด / ประเภท

รายงาน - จำนวน NGO แบ่งตามจังหวัด / ประเภท
จำนวนทั้งหมด 274 องค์กร

จังหวัด ประเภทองค์กร จำนวน
กระบี่ มูลนิธิ 0
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 1
กรุงเทพมหานคร มูลนิธิ 78
สมาคม 33
อื่น ๆ 0
รวม 111
กาญจนบุรี มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
กาฬสินธุ์ มูลนิธิ 0
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 1
กำแพงเพชร มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
ขอนแก่น มูลนิธิ 4
สมาคม 5
อื่น ๆ 0
รวม 9
จันทบุรี มูลนิธิ 0
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 1
ฉะเชิงเทรา มูลนิธิ 2
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 2
ชลบุรี มูลนิธิ 2
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 2
ชัยนาท มูลนิธิ 1
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 1
ชัยภูมิ มูลนิธิ 1
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 2
ชุมพร มูลนิธิ 0
สมาคม 2
อื่น ๆ 0
รวม 2
เชียงราย มูลนิธิ 2
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 3
เชียงใหม่ มูลนิธิ 11
สมาคม 10
อื่น ๆ 0
รวม 21
ตรัง มูลนิธิ 1
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 2
ตราด มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
ตาก มูลนิธิ 1
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 1
นครนายก มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
นครปฐม มูลนิธิ 1
สมาคม 4
อื่น ๆ 0
รวม 5
นครพนม มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
นครราชสีมา มูลนิธิ 0
สมาคม 2
อื่น ๆ 0
รวม 2
นครศรีธรรมราช มูลนิธิ 1
สมาคม 5
อื่น ๆ 0
รวม 6
นครสวรรค์ มูลนิธิ 0
สมาคม 2
อื่น ๆ 0
รวม 2
นนทบุรี มูลนิธิ 12
สมาคม 4
อื่น ๆ 0
รวม 16
นราธิวาส มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
น่าน มูลนิธิ 4
สมาคม 4
อื่น ๆ 0
รวม 8
บึงกาฬ มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
บุรีรัมย์ มูลนิธิ 0
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 1
ปทุมธานี มูลนิธิ 2
สมาคม 2
อื่น ๆ 0
รวม 4
ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิ 1
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 1
ปราจีนบุรี มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
ปัตตานี มูลนิธิ 0
สมาคม 2
อื่น ๆ 0
รวม 2
พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิ 0
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 1
พะเยา มูลนิธิ 1
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 2
พังงา มูลนิธิ 0
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 1
พัทลุง มูลนิธิ 0
สมาคม 4
อื่น ๆ 0
รวม 4
พิจิตร มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
พิษณุโลก มูลนิธิ 3
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 4
เพชรบุรี มูลนิธิ 1
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 1
เพชรบูรณ์ มูลนิธิ 0
สมาคม 2
อื่น ๆ 0
รวม 2
แพร่ มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
ภูเก็ต มูลนิธิ 1
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 1
มหาสารคาม มูลนิธิ 2
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 3
มุกดาหาร มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
แม่ฮ่องสอน มูลนิธิ 1
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 2
ยโสธร มูลนิธิ 0
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 1
ยะลา มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
ร้อยเอ็ด มูลนิธิ 2
สมาคม 3
อื่น ๆ 0
รวม 5
ระนอง มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
ระยอง มูลนิธิ 1
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 2
ราชบุรี มูลนิธิ 1
สมาคม 2
อื่น ๆ 0
รวม 3
ลพบุรี มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
ลำปาง มูลนิธิ 2
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 3
ลำพูน มูลนิธิ 0
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 1
เลย มูลนิธิ 2
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 3
ศรีสะเกษ มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
สกลนคร มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
สงขลา มูลนิธิ 2
สมาคม 4
อื่น ๆ 0
รวม 6
สตูล มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
สมุทรปราการ มูลนิธิ 2
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 3
สมุทรสงคราม มูลนิธิ 0
สมาคม 2
อื่น ๆ 0
รวม 2
สมุทรสาคร มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
สระแก้ว มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
สระบุรี มูลนิธิ 1
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 2
สิงห์บุรี มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
สุโขทัย มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
สุพรรณบุรี มูลนิธิ 1
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 1
สุราษฎร์ธานี มูลนิธิ 2
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 3
สุรินทร์ มูลนิธิ 5
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 6
หนองคาย มูลนิธิ 0
สมาคม 2
อื่น ๆ 0
รวม 2
หนองบัวลำภู มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
อ่างทอง มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
อำนาจเจริญ มูลนิธิ 0
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 1
อุดรธานี มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
อุตรดิตถ์ มูลนิธิ 0
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 0
อุทัยธานี มูลนิธิ 1
สมาคม 1
อื่น ๆ 0
รวม 2
อุบลราชธานี มูลนิธิ 1
สมาคม 0
อื่น ๆ 0
รวม 1
รวมทั้งหมด 274