ขนาดตัวอักษร  -ก ก+
EN | TH
facebook twitter youtube email
วีดิทัศน์พระราชทานเรื่อง สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
ตอนที่ ๓ พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง
ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
เข้าสู่ระบบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม
ช่วงเทศกาลปีใหม่ สส. ส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร แทนการให้หรือรับของขวัญ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
วันที่ประกาศ : 17/12/2561 13:32 น. new ผู้เข้าชม: 148
ทส. ร่วมดำเนินโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 10/12/2561 18:31 น. ผู้เข้าชม: 100
ตารางราคากลางจ้างที่ปรึกษาประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2562
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 19/12/2561 08:46 น. new
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 14/12/2561 10:34 น. ผู้เข้าชม: 13
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) จำนวน 2 อัตรา
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ : 03/12/2561 13:57 น. ผู้เข้าชม: 132
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ : 01/11/2561 10:53 น. ผู้เข้าชม: 264
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 23/11/2561 09:46 น. ผู้เข้าชม: 71
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
วันที่ประกาศ : 01/11/2561 16:21 น. ผู้เข้าชม: 119
สส. อบรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
วันที่ประกาศ : 31/10/2561 17:21 น. ผู้เข้าชม: 128
สส. จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
วันที่ประกาศ : 30/10/2561 17:08 น. ผู้เข้าชม: 130
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (ไตรมาส 4)
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์ตรวจและแผนงาน
วันที่ประกาศ : 29/10/2561 11:31 น. ผู้เข้าชม: 103
วันประชากรโลก (World Population Day)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:31 น. ผู้เข้าชม: 1364
SAY GOODBYE TO ‘PLASTIC STRAW’ IT’S TIME FOR ‘US’ TO GO DIFFERENT WAYS
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:30 น. ผู้เข้าชม: 1150
กล่าวคำบอกลา … ‘หลอดพลาสติก’ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องแยกทางกัน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:29 น. ผู้เข้าชม: 1587
‘เอลนิโญ่’ ลากยาวครั้งประวัติศาสตร์ 3 ปี ‘ปะการังฟอกขาว’ โลกพินาศยับเยิน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:28 น. ผู้เข้าชม: 1190
กรมส่งเสริมฯ ชวนอัพโหลด ‘กรอบรูป’ ฟรุ๊งฟริ๊ง ดึง ‘บิ๊กตู่’ พรีเซ็นเตอร์ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่
วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:27 น. ผู้เข้าชม: 1389
แอพลิเคชั่นกรม
Arsa4Thai
Green4Thai
GreenCard
Green Channel
Smart ENVI
Eco Planet
แผนที่รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ท่านมีความพึ่งพอใจอย่างไรกับเวบไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ผู้เยี่ยมชม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง