deqp
ระบบสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดหลักสูตร (อบรม)
ชื่อหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม. จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น)
โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการอบรม
ประเภทโครงการ อบรม
จำนวนชม. รวม 22 ชม
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 45 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม 14/1/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม 17/1/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม จังหวัดเพชรบุรี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน -
วันหมดเขตปิดรับสมัคร 29/11/2562
ค่าที่พัก -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง
หมายเหตุ 1.ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม