deqp
โรงเรียนอีโคสคูล
รายละเอียดบทความ
เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์คูคลองประเวศ
รู้หรือไม่ว่าขยะ สามารถช่วยให้แม่น้ำคูคลองในบริเวณชุมชนลำคลองประเวศ ที่เน่าเสียกลายเป็นน้ำใสได้ ด้วยแนวคิดของเด็กๆ กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์คูคลองประเวศ จากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 
http://www.krobkruakao.com/local/35364
โรงเรียน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
คำสำคัญ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์คูคลองประเวศ
วันที่แก้ไขล่าสุด 31 16 2560