หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,958 ฝ่ายบริหารทั่วไป

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอนงค์นาฎ อินสุธา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2577-1136-7 ,0-2577-4182-9
โทรสาร 0-2577-1140

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายสวรรค์ แจ่มกระจ่าง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 3602 sawanjamkrajang4436.j@gmail.com
นางสาวเครือวัน แจ่มรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3609 j.yodkhrun@gmail.com
นายวรวรรณ รุจิวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3609
นางสาวพรชนก พุ่มพวง เจ้าพนักงานธุรการ 3607
นางสาวพรสวรรค์ พุ่มประดล เจ้าพนักงานธุรการ 3606 nora_nupat@hotmail.com
นายอัศวิน รุจิวรรณ นายช่างเทคนิค 3602 assawin_r@deqp.mail.go.th
นายกีรติกร ขันอ่อน นายช่างเทคนิค 3602 keeratikorn_k@deqp.mail.go.th
นายยุทธชัย โลจายะ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 3602 oat400@gmail.com
นางวัลภา ทวีสิน พนักงานธุรการ ระดับ 3 3610
น.ส.จำนงค์ สุขทรัพย์ศรี พนักงานจัดการหอพัก ระดับ 2 3607
นางสาวกนกวรรณ น้อมระวี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3614