หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,605 กลุ่มสารอันตราย

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มสารอันตราย
นายเจนวิทย์ วงษ์ศานูน

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัทพ์ 0-2577-1136-7 ,0-2577-4182-9
โทรสาร 0-2577-1138

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายเจนวิทย์ วงษ์ศานูน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1222
น.ส.วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1203 vanvimol@deqp.mail.go.th
นายพนมพร วงษ์ปาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1320 Wongpan_p@hotmail.com
นางลำใย วงษ์ศานูน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1229 l.chaiyo@hotmail.com
นายจตุรงค์ เหลาแหลม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1128 jaturong_1985@yahoo.com
น.ส.ศรีวิกาญจน์ ประชุมศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1211 Sriwikarn.p@gmail.com
น.ส.ช่อผกา พานทอง พนักงานธุรการ ระดับ 3 1209 chophakapantong@gmail.com
น.ส.สุชีรา พุ่มพวง พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 2 1229 s.pompong17@gmail.com
น.ส.จิราพร วงษ์พา เจ้าพนักงานธุรการ 1310 dvagonone@gmail.com
น.ส.เรียม ยินดี เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 1128 Riemyindee61@hotmail.com