หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 225,731

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา เทคโนธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 15/07/2562 09:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 124

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา เทคโนธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 15/07/2562 09:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 124
วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 25/06/2562 10:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 187
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 13/06/2562 19:08 น. จำนวนผู้เข้าชม 171
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรภายใต้การพัฒนาระบบบริการคุณภาพ ISO 9001:2015 หัวข้อ เทคนิคการสื่อสารเพื่อคุณภาพ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 10/06/2562 15:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 132
ศวฝ. เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/05/2562 13:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 130
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดงานบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 22/05/2562 10:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 162
สส. ร่วมแถลงข่าว “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 15/05/2562 15:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 136
ข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 14
ข้อมูลทั้งหมด 492 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 50
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 17/12/2561 14:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 198
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) จำนวน 2 อัตรา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 03/12/2561 13:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 266
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 18/09/2560 13:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 765
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ERTC ทูเดย์: 19-10-59 ดร.อนงค์ ชานะมูล ผอ.ศวฝ. ประชุมเร่งรัดจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของ ศวฝ. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 357
ERTC ทูเดย์: 31-10-59 ดร.อนงค์ ชานะมูล ผอ. ศวฝ.ประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการพิจารณาแผนงานในระยะ 5 ปี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:45 น. จำนวนผู้เข้าชม 289
ERTC ทูเดย์: 28-10-59 สส. "ทำดีเพื่อพ่อ" จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 309
ERTC ทูเดย์: 26-10-59 ดร.อนงค์ ชานะมูล ผอ.ศวฝ. ประชุมทีมปฏิบัติงานในกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ ของ ศวฝ. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 342
ERTC ทูเดย์: 21-10-59 สส. "ทำดีเพื่อพ่อ" จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 332
ERTC ทูเดย์: 20-10-59 ดร.อนงค์ ชานะมูล ผอ.ศวฝ. ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการวิจัยตามนโยบาย ท่านอสส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 353
ERTC ทูเดย์: 12-11-59 สส. ในการปฏิบัติการ ศตส.ทส. ในการอำนวยความสะดวกประชาชน บริเวณสนามหลวงและพื้นที่ไกล้เคียง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 345
ERTC ทูเดย์: 3-11-59 ดร.อนงค์ ชานะมูล ผอ.ศวฝ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบูรณะเวศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 259
ERTC ทูเดย์: 1-11-59 สส. "ทำดัเพื่อพ่อ" จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 323
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ | หน้า 5 จากทั้งหมด 6
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 21 ม.ค. (เวลา 8.00 น.) -22 ม.ค. 2562 (เวลา 8.00 น.) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 22/01/2562 11:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 349
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1