หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 228,473

ดูงาน ศวฝ
วันที่ประกาศ : 06/12/2562 16:04 น. new

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
ดูงาน ศวฝ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 06/12/2562 16:04 น. new
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา เทคโนธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 15/07/2562 09:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 131
วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 25/06/2562 10:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 194
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 13/06/2562 19:08 น. จำนวนผู้เข้าชม 179
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรภายใต้การพัฒนาระบบบริการคุณภาพ ISO 9001:2015 หัวข้อ เทคนิคการสื่อสารเพื่อคุณภาพ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 10/06/2562 15:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 143
ศวฝ. เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/05/2562 13:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 135
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดงานบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 22/05/2562 10:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 169
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 14
ข้อมูลทั้งหมด 498 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 50
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 17/12/2561 14:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 199
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) จำนวน 2 อัตรา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 03/12/2561 13:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 269
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 18/09/2560 13:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 765
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ERTC ทูเดย์: 23-12-59 ผอ.ศวฝ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สวนป่านิเวศ “ระยองวนารมย์” ในนิคมอุสาหกรรมเอเชีย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 26/12/2559 10:48 น. จำนวนผู้เข้าชม 410
ERTC ทูเดย์: 22-12-59 ผอ.ศวฝ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในโครงการป่าวังจันทร์ ณ จังหวัดระยอง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 26/12/2559 10:48 น. จำนวนผู้เข้าชม 415
ERTC ทูเดย์: 21-12-59 ผอ.ศวฝ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการโตโยต้าปลูกป่านิเวศ ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 26/12/2559 10:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 412
ERTC ทูเดย์: 15-12-59 ผอ.ศวฝ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 16/12/2559 10:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 351
ERTC ทูเดย์: 15-12-59 ดร.อนงค์ ชานะมูล ผอ.ศวฝ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพลังงาน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 16/12/2559 10:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 340
ความรู้ทั่วไปของสารไดออกซิน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 16/12/2559 09:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 363
การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานการปนเปื้อนของสารไดออกซินบริเวณรอบอาคารปฏิบัติการไดออกซิน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 16/12/2559 09:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 323
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ | หน้า 3 จากทั้งหมด 6
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 21 ม.ค. (เวลา 8.00 น.) -22 ม.ค. 2562 (เวลา 8.00 น.) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 22/01/2562 11:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 359
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1